MyBank ASA: MyBank tilføres ny kapital og får ny styreleder

Torsdag, juni 25, 2020

MyBank ASA («MyBank eller «Banken») har nylig plassert en emisjon som tilfører Banken NOK 60 millioner. MyBank opplever en sterk vekst innen omstartslån og er med gjennomført emisjon godt kapitalisert for å håndtere også sterk utlånsvekst fremover med en kjernekapital på NOK 181 millioner og en tilhørende CET-1 ratio på 31,3 % basert på balansetall for første kvartal.

Rettet emisjon

Company One AS, et selskap eid 100% av Håkon Fure, har uttrykt et ønske om å delta i kapitaliseringen av banken og Styret i Banken har foreslått å gjennomføre en rettet emisjon mot Company One AS. Dersom styrets forslag blir vedtatt vil Company One AS bli eier av 10% av MyBank. I tillegg inkluderer avtalen at Company One AS vil motta en opsjon som vil kunne øke eierandelen opp til 15% av utestående aksjer i Banken. Company One AS og Fure blir dermed en av de aller største aksjonærene i Banken bak hovedeier som i dag er Erik Selin Fastigheter AB. Erik Selin er gründer og største eier i Fastighets AB Balder som igjen er største eier i Collector Bank AB.

Valgkomiteen foreslår Håkon Reistad Fure som ny arbeidende styreleder

I forbindelse med kapitalinnskuddet fra Company One AS har selskapet bedt om styrerepresentasjon og Styret i MyBank har i dag vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling der det foreslås å velge Håkon Reistad Fure til ny arbeidende styreleder i Banken. Fure har sterk bankfaglig bakgrunn, blant annet som tidligere bankanalytiker i DNB Markets, og som aktivt styremedlem og konstituert CEO i Avida Finans AB. Fure har også erfaring som styremedlem i Storebrand og Yara International.

Valgkomiteen i MyBank er svært fornøyd med at Håkon Reistad Fure har tatt på seg vervet som arbeidende styreleder i Banken.
-Vi har store ambisjoner for Banken og har vært på jakt etter en styreleder som har kvalifikasjoner og ambisjoner langt utover hva Bankens størrelse i dag skulle tilsi, uttaler leder av valgkomiteen i MyBank, Eirik Bergh. Han legger til at Banken har vært igjennom en operasjonell og finansiell restrukturering, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid før Banken har en avkastning på egenkapitalen som eierne er fornøyd med. – Håkon har bidratt sterkt til at Avida Finans er blitt en suksess og vi føler oss trygge på at han kan være en viktig bidragsyter til at MyBank vil bli en svært lønnsom nisjebank, uttaler Bergh.

Fakta om MyBank ASA:

  • MyBank er en norsk, innovativ og heldigital nisjebank som tilbyr attraktiv rente på innskuddskonto i tillegg til boliglån til privatpersoner som typisk ikke evner å få boliglån i de store bankene
  • MyBank bringer inn nye kunder både gjennom et nettverk av agenter og direkte gjennom MyBank.no
  • MyBank har tatt en strategisk beslutning om å ikke lenger tilby forbrukslån
  • Forbrukslånsportefølgen er under avvikling og banken har i dag en større utlånsportefølje av pantesikrede lån enn av forbrukslån
  • MyBank guider på positivt resultat fra Q4 2020

For ytterligere informasjon: Jakob Bronebakk, CEO: +47 90639637 / jakob.bronebakk [at] mybank.no

Filer

Innkalling
Pressemelding