MyBank innkaller til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med planlagt emisjon av NOK 30 – 60 millioner og endring i aksjekapital

Torsdag, mai 28, 2020

MyBank ASA har i dag innkalt aksjonærer til en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes i bankens lokaler på Helsfyr den 12. juni kl 1300. For detaljer se vedlagt innkalling og pressemelding.

Filer:

Innkalling
Pressemelding
Company update