Årsrapport og innkalling til ordinær generalforsamling / Annual report and notice of AGM

Mandag, april 27, 2020

MyBanks årsrapport for 2019 er nå tilgjengelig. Rapporten skal godkjennes av generalforsamlingen som avholdes 5. mai 2019.

I tråd med myndighetenes anbefalinger for reduksjon av smitterisiko oppfordrer MyBank alle aksjonærer til å delta ved fullmakt, skriftlig forhåndsstemme, eller ved elektronisk deltagelse. Aksjonærer som ønsker elektronisk deltagelse bes ta kontakt med CEO Jakob Bronebakk på epost jakob.bronebakk [at] mybank.no ( ).

Innkalling til generalforsamling, inkludert alle vedlegg, kan lastes ned på MyBanks nettside.

For mer informasjon:

Jakob Bronebakk, interim CEO: +47 906 39 637
Tom Knoff, styreleder: +47 913 12 876

Filer:

2020-e3-6a_innkalling_til_ordinaer_generalforsamling_i_mybank_asa_2020.pdf
2020-3-6c_pameldings-_og_fullmaktskjema_norsk_2019.pdf
2020-3-6b_pamelding_og_fullmaktskjema_engelsk_2019.pdf