Protokollen fra MyBanks generalforsamling avholdt 27.4.2018 er nå tilgjengelig på våre nettsider

Lørdag, juli 14, 2018

Protokollen fra møtet er signert elektronisk og lagt ut på vår hjemmeside. Den kan sees i fysisk versjon ved våre kontorer i Enebakkveien 133, 0680 Oslo.