Aksjonærer i MyBank ASA innkalles til generalforsamling

Tirsdag, april 3, 2018

MyBanks årsrapport for 2017 er nå tilgjengelig. Rapporten skal godkjennes av generalforsamlingen som avholdes 27. april 2018.

Innkalling til generalforsamling, inkludert alle vedlegg, kan lastes ned her.

———

MyBank’s annual report for 2017 is now available. The report is due to be ratified by the Annual General Meeting to be held on April 27th 2018.

Notice of AGM, including all relevant appendices, can be downloaded here.