MyBank er nå medlem av Finansieringsselskapenes Forening

Mandag, juni 26, 2017

MyBank er nå medlem av Finansieringsselskapenes Forening, som er organisasjonen for selskaper som driver med forskjellige typer forbrukerfinansiering i Norge.

Foreningen skal være en representant for bransjen, samtidig som den skal formidle kunnskap og bidra til en felles bransjekultur med sunn konkurranse selskapene imellom. Som en del av dette arbeidet har Finfo utarbeidet et etisk regelverk, som MyBank etterlever. Finansieringsselskapenes Forening er også medlem av Finans Norge og europeiske bransjeorganisasjoner for finansieringsselskaper.