MyBank avholdt generalforsamling den 18.5.2017

Fredag, mai 19, 2017

Protokollen fra møtet er signert elektronisk og lagt ut på vår hjemmeside. Den kan sees i fysisk versjon ved våre kontorer i Enebakkveien 133, 0680 Oslo.